Kjøpsbetingelser

Velg hvilken kundetype du tilhører:

Kjøpsbetingelser for Privatkunder

Leveringstidspunkt og transport

Levering av varer fra MILKER anses å ha funnet sted etter at forbrukeren har mottatt varen. 
Leveringstid: Som regel innenfor 5-10 dager, men i særlige tilfeller opp til 14 dager (ordre sendt fredag etter 13.00 inntil mandag kl. 8.00, sendes først mandag).

Frakt

Forsendelsen av varer foregår etter valgt metode. Prisene for forsendelsen vises i forbindelse med ordreleveransen. 

Utenlandsbestilling

Vi sender overalt i verden. Prisen for forsendelse vil i alle tilfeller fremgå i forbindelse med ordreleveransen. 

Pris og betaling

Hos MILKER kan du bestille varene dine online og betale direkte med Dankort, Eurocard, Visa, Visa Electron og JBC, samt PayPal. Dette gjør du etter du har bestilt - velg den ønskede betalingsmåten og følg instruksene. Du er alltid sikret mot misbruk når du betaler med betalingskort. Det er nemlig mulig å avvise betalingen når du mottar betalingsoversikten. Bruker nettbutikken SSL (Secure Socket Layer) i sitt betalinssystem, er det ingen selvrisiko hvis kortet ditt misbrukes. Data du sender i forbindelse med kjøp, betalt med betalingskort er kryptert (SSL), og det er kun PBS som kan lese dem. Verken MILKER eller andre har mulighet til å lese din informasjon. Det kan aldri trekkes et større beløp enn det du har godkjent ved kjøpet. Hvis ikke hele den bestilte ordren kan leveres, trekker MILKER kun beløpet av de varene som er sendt. Alle priser i Milker - på web-adressen http://www.milker.no - er inkl. moms.

Angrerett

Hos MILKER har du 14 dagers angrerett, som gjelder fra den dagen du mottar varene dine. Du har plikt til å returnere varen i vesentlig samme stand, mengde og emballasje. Du har selv ansvar for de omkostningene vedrørende retursending, så lenge du returnerer hele eller deler av ordren. Ønsker du å bytte en vare dekker MILKER portoomkostninger i forbindelde med sending av varer til MILKER. I slike tilfeller sender du bilde (eller scan) av portokvitteringen til info@milker.dk med angivelse av ordrenummer. Husk å bruke en NC 22 toldseddel max 150 NOK i verdi - eller så koster det 350 NOK i fortolling.   Husk alltid å sende med distribusjon, da vi ikke har mulighet til å hente pakker på postkontoret! Hvis du returnerer en ordre eller deler av den slik at det opprinnelige ordrebeløp kommer under den fraktfrie grensen og du ikke ønsker å bytte, ser vi oss nødt til å trekke fraktprisen fra det beløpet vi godskriver kontoen din. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å bytte og returnere undertøy med ødelagt segl.

Butikksopplysninger

Lager (Adressen varer skal returneres til):

Prime Cargo
Att.: Milker 
CVR: DK-27534600
Greve Main 17
DK-2670 Greve

Kontor/showroom:

Milker
Dyrehavevej 8, St.th
DK-2930 Klampenborg
Tlf.: +45 70211150
E-mail: info@milker.dk
CVR.nr.: 27534600

B2B Salgs- og leveringsbetingelser for MILKER

Milker, Dyrehavevej 8, CVR-nr.: 27 53 46 00 i det følgende omtalt som MILKER'S salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende, og gjelder før andre lignende betingelser fra en kunde, for alle ordre med mindre fravikelse er uttrykkelig og skriftlig avtalt. Salgs- og leveringsbetingelsene kan endres fortløpende og uten varsel.

Kunden godtar å ha lest, forstått og akseptert disse salgs- og leveringsbetingelsene.

For størst mulig sikkerhet for korrekt og hurtig ordrebehandling, anbefaler vi at man bruker Milker’s forhandlersite. Her finnes en løpende oppdatert oversikt over varer på lager som kan bestilles til øyeblikkelig levering. Du kan dessuten forhåndsbestille varer til den førstkommende, nye sesongen. 

0. Minste ordrebeløp
MILKER aksepterer kun ordrer over 3.000,00 NOK/500 Euro. Ved ordrer under denne beløpsgrensen forbeholder MILKER seg retten til å forlange forutbetaling før levering.


1. Ordrebekreftelse

Endelig avtale om salg og levering er først inngått når MILKER skriftlig har bekreftet ordren. Denne er akseptert under forutsetning av at varer og lignende er tilgjengelig. I tilfeller ved uforutsette hendelser eller utilfredsstillende soliditetsopplysninger om kunden, oppstått eller fremkommet etter akseptering av ordren, er MILKER berettiget til ansvarsfritt å annullere enhver ordre, kreve fullt dekkende bankgaranti eller annen behørig sikkerhet.

Enhver endring av ordre fra kundens side skal avtales mellom MILKER og kunden og skal skriftlig bekreftes av begge parter. Ordreendring kan ikke skje senere enn 14 dager etter underskriving av ordre. Endringer etter 14 dager kan ikke forventes å bli oppfylt. Ved kansellering av ordrer senere enn 14 dager etter ordreavgivelse er MILKER berettiget til 30 % av ordrens pålydende.


2. Leveringsbetingelser, leveringstid og forsinkelse
ICC Incoterms 2000 ex works MILKER'S lager, Dyrehavevej 8, 2930 Klampenborg, Danmark med mindre annet unntakelsesvis, og etter konkret avtale, fremgår av ordrebekreftelsen. MILKER kan etter omstendighetene bistå med å arrangere og sende varer dersom dette er skriftlig avtalt og akseptert av MILKER i hvert enkelt tilfelle, og alltid for kundens regning. MILKER produserer varer både innenfor og utenfor EU. Enhver oppkreving ved levering, herunder toll, påhviler i alle tilfeller kunden som ved ordreavgivelse kan forespørre MILKER om varens opprinnelse med henblikk på å innregne slike oppkrevinger i videresalgsprisene.

Leveringstiden fremgår av ordrebekreftelsen. MILKER har rett til å utsette leveringstiden i fire (4) uker og skal med det samme en slik utsettelse blir relevant skriftlig underrette kunden om dette. I tilfeller av force majeure jf. nedenfor (6), kan leveringen utsettes til hindringen opphører og sedvanlig handel og transport er mulig.


3. Betaling, renteberegning og mora
Nye kunder: Betaling skal være oss i hende før vi sender varene. Dette gjelder for de tre første sesongene. Ellers regnes 30 dager fra fakturadato. Fra forfallsdato påløper ved manglende betaling en rente på 2 % per påbegynt måned. MILKER kan ved skriftlig meddelelse utsette levering eller heve ordrer dersom kunden er, eller tidligere har vært, i restanse. MILKER forbeholder seg rett til å heve ordren dersom det ikke betales rettidig. Ethvert økonomisk tap som MILKER lider i slike tilfeller skal erstattes i sin helhet.


4. Eiendomsforbehold

Alle varer forblir MILKER'S eiendom inntil betalingen er mottatt i sin helhet. Alle omkostninger i forbindelse med håndhevelse av eiendomsforbeholdet påhviler kunden.


5. Reklamasjon og beføyelser

Varereklamasjon, samt meddelelse om feil og mangler, skal skje skriftlig og være dokumentert mottatt hos MILKER senest åtte (8) dager etter varens levering. Ved usynlige skader skal reklamasjon foregå på lignende måte. MILKER er ikke forpliktet til å akseptere reklamasjoner mer enn 3 måneder etter levering. Heving av kjøp gjelder kun de konkrete forsinkede eller mangelfulle varene i en ordre. Uteblir eller forsinkes en del av ordren, eller er en del av ordren mangelfull, kan heving kun gjelde for den aktuelle delen. Enhver reklamasjon skal være spesifikk, dokumentert og nøyaktig angi reklamasjonens innhold. Returnering kan ikke skje uten forutgående godkjennelse fra MILKER.


6. Ansvarsfrihet (Force Majeure)

MILKER er ikke ansvarlig overfor kunden når force majeure eller lignende omstendigheter inntreffer etter ordrebekreftelsen, og disse omstendighetene hindrer eller utsetter oppfyllelse av avtalen. Ved force majeure er MILKER berettiget til å utsette leveringen til oppfyllelseshindringen opphører eller ansvarsfritt å annullere avtalen, helt eller delvis. Medfører ovenstående at levering utsettes i mer enn seks (6) måneder kan kunden fritt, og uten ansvar, annullere ordren.


7. Ansvarsbegrensning

MILKER er i ethvert lovlig avtalt henseende, inklusiv produktansvar, ikke ansvarlig for direkte eller indirekte driftstap eller øvrige tap. Ved heving av kjøp kan det derfor maksimalt tilbakebetales et beløp som tilsvarer den forsinkede eller mangelfulle del av ordren.


8. Verneting og lovvalg
Avtalen er underlagt dansk rett, unntatt de til enhver tid gjeldende internasjonale, privatrettslige regler. Den internasjonale kjøpsloven (CISG) skal ikke komme i anvendelse. Som verneting er avtalt den til MILKER'S hovedkontor nærmeste og mest relevante byrett i Danmark. Enhver tvist har MILKER rett til å kreve løst ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut eller Voldgiftsretten under Det internasjonale handelskammer (ICC) hvor stedet skal være Danmark og prosesspråket skal være dansk.

Find idéer, inspiration og en masse andet på vores blog

Tilmeld dig – og få de bedste tilbud først

Vi kvitterer med 10 gode råd omkring amning.

Indkøbskurv